polskienglishрусский
kontakt:
022 857 40 99
022 843 86 71
Regulamin sklepu


Regulamin sklepu

WARUNKI OGÓLNE

   1. Właścicielem sklepu internetowego sklep.megar.pl jest firma:
MEGAR Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 2/13
05-500 Piaseczno
NIP: 1231056627 REGON: 140152490 KRS: 0000235691
Sklep internetowy firmy "Megar" znajdujący się na stronie internetowej pod adresem sklep
.megar.pl umożliwia dokonanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
   2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym firmy "Megar" są podane w złotych polskich.
   3. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT lub paragon z kasy fiskalnej.
   4. Towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu zapłaty całej należności.
   5. Ceny podane w sklepie nie obejmują dodatkowego i opcjonalnego wyposażenia (chyba że jest to uwzględnione w opisie towaru) oraz wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi urządzeń.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

   1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego przez firmę "Megar" na stronach sklepu internetowego.
   2. Każde zamówienie jest potwierdzane drogą elektroniczną. Ponadto firma "Megar" kontaktuje się telefonicznie w przypadku zamówień wymagających wyjaśnień, zamówień nietypowych oraz tych, których płatność nastąpi przy odbiorze.
   3. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru i wynosi około 3-14 dni roboczych. W przypadku braków magazynowych i towarów wykonywanych ściśle na zamówienie klienta (np. meble ze stali nierdzewnej) czas realizacji może ulec wydłużeniu nawet do 21-30 dni od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.
   4. Zastrzegamy sobie możliwość telefonicznego uzgodnienia terminu dostawy, w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają całkowitą lub częściową realizację zamówienia.
   5.W przypadku, gdy dany towar jest niedostępny firma "Megar" może zaproponować towar zbliżony pod względem właściwości, parametrów lub przeznaczenia do towaru zamówionego. Zmiana przedmiotu zamówienia wymaga akceptacji Zamawiającego.
   6. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
   7. Zamówienia na kwotę powyżej 1000 zł (netto) dostarczamy na koszt dostawcy. Do zamówień poniżej tej kwoty należy doliczyć 10 zł kosztów przesyłki. Istnieje również możliwość osobistego odbioru towaru z magazynów firmy "Megar".
   8. Wniesienie i montaż zamówionego towaru (za wyjątkiem indywidualnych ustaleń) jest obowiązkiem Zamawiającego.
   9. W przypadku wyboru formy płatności "przedpłata przed wysyłką towaru" na wpłatę określonej na fakturze pro-forma kwoty firma "Megar" oczekuje 7 dni roboczych. Po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia. Ustalenie indywidualnego terminu płatności wymaga kontaktu z firmą "Megar".
  10.Towary wykonywane ściśle na zamówienie klienta (np. meble ze stali nierdzewnej) wymagają obowiązkowej przedpłaty w wysokości co najmniej 30% wartości przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Dotyczy to zamówień składanych przez osoby i firmy prywatne.

WARUNKI PŁATNOŚCI:

   1. Standardowe formy płatności:
          • w przypadku instytucji państwowych: przelew 14 dni od daty wystawienia faktury,
          • w przypadku firm prywatnych do wyboru:
                - przedpłata 100% przed wysyłką towaru
                - częściowa przedpłata i uregulowanie pozostałej należności przy odbiorze przesyłki - dotyczy towarów wykonywanych na zamówienie klienta
                - dla zamówień do kwoty 5 tys. PLN brutto dostawa płatna przy odbiorze (koszt pobrania gotówki przez kuriera firmy spedycyjnej pokrywa nabywca).

GWARANCJE I REKLAMACJE

   1. Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta, która wraz z instrukcją obsługi dostarczana jest z towarem.
   2. W przypadku braku pieczątki sprzedawcy na karcie gwarancyjnej niezbędne dokumenty należy przesłać pocztą na adres firmy "Megar", gdzie zostaną opieczętowane i odesłane.
   3. Karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi towaru mogą być umieszczone na zewnętrznej stronie opakowania dostarczanego towaru. Prosimy zwrócić na ten fakt szczególną uwagę przy rozpakowywaniu przesyłki.
   4. W przypadku reklamacji należy pisemnie skontaktować się z firmą "Megar". Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna lub w przypadku jej braku - faktura VAT.
   5. Firma "Megar" nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru.
   6. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. Sprawdzenie przesyłki może nastąpić dopiero po podpisaniu listu przewozowego lub po uiszczeniu kurierowi pełnej kwoty za dostarczoną przesyłkę (przesyłka za pobraniem). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody na druku firmowym spedytora spedytora i niezwłocznie zgłosić ten fakt w firmie "Megar". Zgodnie z artykułem 545 §2 Kodeksu Cywilnego zaniechanie tej czynności może spowodować utratę prawa do reklamacji związanej ze szkodami transportowymi.
   7. Wszelkie informacje o produktach pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Zdjęcie produktu lub jego opis techniczny zamieszczone na stronie internetowej mogą nieznacznie się różnić od stanu faktycznego, co związane jest z ciągłym technologicznym ulepszaniem stanu faktycznego proponowanych urządzeń.
   8. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Nabywcy (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
   9. Zespół sklepu internetowego
sklep.megar.pl dokłada najwyższych starań, aby opisy i dane techniczne produktów były zgodne z rzeczywistością. Mimo to zastrzegamy sobie jednak prawo do pomyłek w opisach towarów.

ZWROT TOWARU:

   1. Zamawiający ma prawo zwrotu pełnowartościowego towaru z wyjątkiem towarów, które są wykonywane ściśle na jego zamówienie (np. meble ze stali nierdzewnej) do 7 dni od daty jego otrzymania. Zwracany towar, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu producenta, nie może nosić śladów eksploatacji! Zwrot towaru odbywa się na koszt Zamawiającego pod adres wskazany przez firmę "Megar". Zamawiający może dodatkowo ponieść koszt wysłania, przepakowania oraz ponownego przeglądu przedgwarancyjnego towaru.
   2. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia zamówionego towaru stosuje się ustalenia zapisane w punkcie 1. części niniejszego regulaminu stanowiącej o zwrocie towaru.
   3. Zwrot pieniędzy za odesłany towar następuje po uprzednim sprawdzeniu jego stanu technicznego.
   4. Firma "Megar" nie przyjmuje żadnych przesyłek zwrotnych odsyłanych za pobraniem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna - sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności sprzedającego - to jest w Warszawie.
   2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
   3. Zastrzega się prawo zmiany niniejszego regulaminu. W takim wypadku na stronie sklepu zostaną opublikowane stosowne uaktualnienia.

 

MEGAR © 1998 - 2018
Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwy producentów i produktów są własnością ich właścicieli.
^ do góry