polskienglishрусский
kontakt:
022 857 40 99
022 843 86 71
Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin  i Polityka Prywatności

Regulamin obowiązujący od 25 maja 2018 r. jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw „RODO”).

WARUNKI OGÓLNE  

1. Stronę internetową www.megar.pl prowadzi firma:
MEGAR Sp. z o.o.
ul. Pionierów 1
05-540 Zalesie Górne
NIP: 1231056627 REGON: 140152490 KRS: 0000235691
Strona internetowa znajduje się pod adresem www.megar.plOKREŚLENIE TERMINÓW

 • Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

 • Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

 • Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 • Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 • Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.

 • Produkt / Towar - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Usługobiorcą a Sprzedawcą.

 • Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 • Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 • Strona Internetowa - Strona Internetowa Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.megar.pl

 • Sprzedawca / Usługodawca - MEGAR Sp. z o.o. ul. Pionierów 1 05-540 Zalesie Górne NIP: 1231056627 REGON: 140152490 KRS: 0000235691

 • Umowa Sprzedaży - Umowa Sprzedaży Produktu lub usługi zawarta między Usługobiorcą, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 • Usługobiorca - Konsument lub Klient.

 • Zamówienie - oświadczenie woli Usługobiorcy stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

   1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie prawdziwych danych osobowych (imię i nazwisko)

i kontaktowych (adres, nr telefonu, e-mail), a dla przedsiębiorców: nazwę i adres podmiotu, imię i nazwisko, NIP, nr telefonu, e-mail, umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Zamawiającego.

   2. Każde zamówienie jest potwierdzane drogą elektroniczną. Ponadto my kontaktujemy się telefonicznie w przypadku zamówień wymagających wyjaśnień, zamówień nietypowych oraz tych, których płatność nastąpi przy odbiorze.
   3. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności Towaru i wynosi około 3-14 dni roboczych. W przypadku braków magazynowych i towarów wykonywanych ściśle na zamówienie klienta (np. meble ze stali nierdzewnej) czas realizacji może ulec wydłużeniu nawet do 21-30 dni od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.
   4. Zastrzegamy sobie możliwość telefonicznego uzgodnienia terminu dostawy, w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają całkowitą lub częściową realizację zamówienia.
   5.W przypadku, gdy dany Towar jest niedostępny Sprzedawca może zaproponować Towar zbliżony pod względem właściwości, parametrów lub przeznaczenia do towaru zamówionego. Zmiana przedmiotu zamówienia wymaga akceptacji Zamawiającego.
   6. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
   7. Zamówienia na kwotę powyżej 2000 zł (netto) dostarczamy na koszt dostawcy. Istnieje również możliwość osobistego odbioru towaru z magazynów Sprzedawcy.
   8. Wniesienie i montaż zamówionego towaru (za wyjątkiem indywidualnych ustaleń) jest obowiązkiem Zamawiającego.
   9. W przypadku wyboru formy płatności "przedpłata przed wysyłką towaru" na wpłatę określonej na fakturze pro-forma kwoty Sprzedawca oczekuje 7 dni roboczych. Po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia. Ustalenie indywidualnego terminu płatności wymaga kontaktu ze Sprzedawcą.
  10.Towary wykonywane ściśle na zamówienie Klienta (np. meble ze stali nierdzewnej) wymagają obowiązkowej przedpłaty w wysokości co najmniej 30% wartości przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Dotyczy to zamówień składanych przez osoby i firmy prywatne.

11. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na Stronie Internetowej poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy

12. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone na Stronie Internetowej są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, i czynników związanych z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych na Stronie Internetowej specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedającego wobec Użytkownika lub Kupującego będących Konsumentami.

 


WARUNKI PŁATNOŚCI:

   1. Standardowe formy płatności:
          • w przypadku instytucji państwowych: przelew 14 dni od daty wystawienia faktury,
          • w przypadku firm prywatnych do wyboru:
                - przedpłata 100% przed wysyłką towaru
                - częściowa przedpłata i uregulowanie pozostałej należności przy odbiorze przesyłki - dotyczy towarów wykonywanych na zamówienie klienta
                - dla zamówień do kwoty 5 tys. PLN brutto dostawa płatna przy odbiorze (koszt pobrania gotówki przez kuriera firmy spedycyjnej pokrywa nabywca).


GWARANCJE I REKLAMACJE

   1. Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta, która wraz z instrukcją obsługi dostarczana jest z towarem.
   2. W przypadku braku pieczątki sprzedawcy na karcie gwarancyjnej niezbędne dokumenty należy przesłać pocztą na adres Sprzedawcy, gdzie zostaną opieczętowane i odesłane.
   3. Karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi towaru mogą być umieszczone na zewnętrznej stronie opakowania dostarczanego towaru. Prosimy zwrócić na ten fakt szczególną uwagę przy rozpakowywaniu przesyłki.
   4. W przypadku reklamacji należy pisemnie skontaktować się z nami. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna lub w przypadku jej braku - faktura VAT.
   5. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru.
   6. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. Sprawdzenie przesyłki może nastąpić dopiero po podpisaniu listu przewozowego lub po uiszczeniu kurierowi pełnej kwoty za dostarczoną przesyłkę (przesyłka za pobraniem). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody na druku firmowym spedytora spedytora i niezwłocznie zgłosić ten fakt u Sprzedawcy. Zgodnie z artykułem 545 §2 Kodeksu Cywilnego zaniechanie tej czynności może spowodować utratę prawa do reklamacji związanej ze szkodami transportowymi.
   7. Wszelkie informacje o produktach pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Zdjęcie produktu lub jego opis techniczny zamieszczone na stronie internetowej mogą nieznacznie się różnić od stanu faktycznego, co związane jest z ciągłym technologicznym ulepszaniem stanu faktycznego proponowanych urządzeń.
   8. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Nabywcy (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
   9. Zespół Sklepu Internetowego dokłada najwyższych starań, aby opisy i dane techniczne produktów były zgodne z rzeczywistością. Mimo to zastrzegamy sobie jednak prawo do pomyłek w opisach towarów.


ZWROT TOWARU:

   1. Zamawiający ma prawo zwrotu pełnowartościowego towaru z wyjątkiem towarów, które są wykonywane ściśle na jego zamówienie (np. meble ze stali nierdzewnej) do 7 dni od daty jego otrzymania. Zwracany towar, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu producenta, nie może nosić śladów eksploatacji! Zwrot towaru odbywa się na koszt Zamawiającego pod adres wskazany przez Sprzedawce. Zamawiający może dodatkowo ponieść koszt wysłania, przepakowania oraz ponownego przeglądu przedgwarancyjnego Towaru.
   2. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia zamówionego towaru stosuje się ustalenia zapisane w punkcie 1. części niniejszego regulaminu stanowiącej o zwrocie Towaru.
   3. Zwrot pieniędzy za odesłany Towar następuje po uprzednim sprawdzeniu jego stanu technicznego.
   4. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek zwrotnych odsyłanych za pobraniem.


POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA  DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Usługobiorców jest Sprzedawca.
Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw „RODO”) Usługobiorca podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Usługobiorca ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce Prywatności

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.


UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
Dane umożliwiające identyfikację Użytkownika są udostępniane wyłączenie za zgodą Użytkownika.
Administrator nie przekazuje danych Użytkownika innym firmom, z wyjątkiem serwisantów, którym zleca wykonanie usług w naszym imieniu lub firmom transportowym dostarczającym Towar zakupiony w Sklepie Internetowym pod adresy dostawy podane przez Użytkownika.

Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
Do danych Użytkownika, dostęp w ograniczonym, niezbędnym zakresie na podstawie tzw. umów powierzenia, mogą mieć firmy, którym zlecamy wykonanie obsługi prawnej, dostawcy oprogramowania i sprzętu komputerowego, ochrony mienia. Firmy te zobowiązują się do stosowania zabezpieczeń gwarantujących poufność i bezpieczeństwo danych osobowych, do których mają dostęp zgodnie z art.28 RODO.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora w celu:
 • zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
 • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)
 • ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń
 • marketingu bezpośredniego
 • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej
 • wsparcia obsługi
 • szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(tzw „RODO”)


PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Kupujący ma prawo do żądania dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Realizacja praw podmiotu danych jest możliwa poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w siedzibie Sprzedającego, poprzez przesłanie listu pocztą tradycyjna lub pocztą elektroniczną na adres: admin@megar.pl.

Prawo żądania usunięcia danych osobowych określonej osoby może być wykonane jedynie w przypadku, gdy dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i były przetwarzane oraz nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych. Dane nie zostaną także usunięte, jeżeli  ich przetwarzanie jest konieczne dla wypełnienia obowiązków nałożonych na Sprzedającego w przepisach obowiązującego prawa lub gdy przetwarzanie tych danych jest konieczne dla ustalania, dochodzenia i obrony przez Sprzedającego jej roszczeń.

Skorzystanie z prawa do usunięcia danych osobowych nie jest możliwe, dopóki Kupującego i Sprzedającego łączy Umowa Sprzedaży.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna - sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności sprzedającego - to jest w Warszawie.
   2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
   3. Zastrzega się prawo zmiany niniejszego regulaminu. W takim wypadku na stronie sklepu zostaną opublikowane stosowne uaktualnienia.

MEGAR © 1998 - 2024
Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwy producentów i produktów są własnością ich właścicieli.
^ do góry